Øyvind Johnsen

Øynene lukket – Øynene åpne

Utstillingen re-åpner 23. februar 2021!

I denne utstillingen presenterer Øyvind Johnsen sitt nye videoverk «Øynene lukket – Øynene åpne» (22:33) og 11 fotografier som på ulikt vis er brukt i videoen.
Dessuten tre korte videoer, som ren bonus!

Utstillingen åpner fredag 5. februar kl. 18.00 – 20.00 og vises t.o.m. søndag 28. februar 2021.

Åpningstider:
Alle dager kl. 12.00 – 16.00.
Torsdag også kl. 18.00 – 20.00.
Gratis adgang.

En dialog er et viktig narrativt element i det store videoverket. Samtalen tar mange retninger, men kretser i stor grad omkring hva vi lukker øynene for og stenger ute, og hva vi tar innover oss og evner å se. Og vi møter kunstnere som betegnes som ’øyeåpnere’.

Ofte bruker Johnsen eget fotomateriale i videoene sine. For første gang viser han nå utelukkende slike fotografier. Spekteret er bredt og tidsspennet er mer enn 100 år. Iøynefallende blir «Kysset», et «funnet fotografi» i et svært stort format.

Øyvind Johnsen, f. 1946, bor i Bergen og har siden slutten av 1980-tallet hovedsakelig jobbet med video og fotografi. Andre uttrykksformer har vært grafikk, tegning og maleri.

Besøk gjerne kunstnerens nettside sensistens.no

Utstillingen er støttet av Bergen kommune.

—–

«Øynene lukket – Øynene åpne».
(Eyes closed – Eyes open).

Video and photography.

The exhibition opens on Friday, February 5th at 18.00 – 20.00 and will run until Monday, March 1st 2021.

Opening hours:
Every day 12.00 – 16.00.
Thursday also 18.00 – 20.00.
Free admission.

In this exhibition Øyvind Johnsen presents his new video work «Øynene lukket – Øynene åpne» (Eyes closed – Eyes open) (22:33), in addition to 11 photographs that have, in various ways, been used in the video. And also, three short videos, as a pure bonus!

A dialogue is an important component of the narrative in the main video. The conversation takes many turns, but largely revolves around what we close our eyes for and shut out, and what we take in and are able to see. And we meet artists characterized as “eye openers”.

Johnsen often uses his own photo material in his videos. Now, for the first time, he is exclusively displaying such photographs. They come from a broad spectrum and a timeframe that ranges over 100 years. «Kysset» (The Kiss), a “found photograph” in a very big format, is particularly eye-catching.

Øyvind Johnsen, born 1946, lives in Bergen and has since the end of the 1980s, mainly worked with video and photography. Other forms of expression include graphics, drawing and painting.

Please visit the artist’s website sensistens.no

The exhibition is supported by Bergen kommune.