Om oss

Visningsrommet USF er et gallerirom for ulike uttrykk innen samtidskunsten.

Visningsrommet er fleksibelt og kan brukes til performance, møter, opplesninger og musikk såvel som tradisjonelle utstillinger.

Visningsrommet USF åpnet i 1993 som et kunstnerstyrt utstillingssted. Gjennom årene har det vært kontinuerlig galleridrift der profesjonelle kunstnere har vist arbeider innen samtidskunstfeltet.

Se arkiv over alle utstillinger.


Se pdf med arealinfo og beskrivelse.

Visningsrommet er en del av USF Verftet, som er Bergens største samlokalisering av kunstnerateliérer, kontorer og studioer for kulturvirksomheter innen musikk, film, design og annet – samt kino og scener for musikk og scenekunst.

Søk utstillingsplass

Søknadsfrister utlyses to ganger i året.

Visningsrommet på USF Verftet tar nå imot søknader for vinter/vår/forsommer 2022.
Dette er en open call til profesjonelle enkeltkunstnere, grupper, kuratorer og institusjoner i samtidskunstfeltet som ønsker å bruke Visningsrommet USF i tidsrommet januar til juni 2022. Søknadsfristen er 1. oktober 2021

Vi ønsker at stedet skal brukes til fortrinnsvis utstillinger og kunstrelaterte arrangementer innenfor ny samtidskunst og det skal være åpent for publikum. Det kan være workshops, artist talks, musikk, performance, litteratur, møter eller tradisjonelle utstillinger.
Én-kveldsarrangementer er like interessant som lengre utstillingsperioder.

NB: Viktig informasjon før du søker: De som ønsker å bruke Visningsrommet må selv finansiere sitt prosjekt og ordne med montering og tilsynsvakt for utstillingen. Vi har dessverre ikke offentlig støtte til utstillingshonorarer eller produksjon.

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid (lenker). Ikke send dokumenter i word – vær så snill å sende all tekst som pdf-dokument. Max størrelse på søknaden 5 MB.
Send oss en god prosjektbeskrivelse og lenker til illustrasjoner. Nevn også noe om hvilken periode som passer best for deg, og gjerne med flere alternativer. Søkere fra skandinaviske land bes skrive på sitt morsmål. Engelskspråklige søkere kan skrive på engelsk.

Frist for å søke er 1. oktober. Send til line@usf.no. Lurer du på noe kan du ringe Line på tlf 40886010 og spørre.

Vil du ha mail med info om utstillingsåpninger og annet kunstrelatert som skjer på USF?