Heimat

Annette Kierulf, Grethe Unstad, Arne Revheim, Tor-Magnus Lundeby, Marit Aanestad og Natasja Askelund

Heimat er en gruppeutstilling av kunstnere med bakgrunn fra Vestlandske Kunstakademi i skiftet mellom 1980- og 1990-tallet.

Utstillingen åpner fredag 9. oktober kl. 19.00 – 21.00.

Vises i perioden 9. – 18. oktober 2020.

Åpningstider:
Fredag – søndag kl. 12.00 – 16.00.
Torsdag kl. 15.00 – 20.00.
Stengt mandag, tirsdag, onsdag.
Gratis.

…- en slags refleksjon, man ser bakover og fremover og leter etter noe, kanskje en kjerne, eller noe viktig som aldri helt slipper taketi deg…

Kunstnerne skriver:
Til Visningsrommet på USF presenterer vi utstillingsprosjektet HEIMAT, ved seks billedkunstnere med bakgrunn fra Vestlandets Kunstakademi (nå innlemmet i fakultetet for kunst, musikk og design ved UiB). Kunstnerne er veletablerte og aktivt utøvende kunstnere på forskjellige steder i landet. Vi vil presentere utstillinger i sine nærområder som er Bergen. Moss, Stavanger, hvor USF i Bergen er første visningssted.

Om vårt prosjekt:
Utdannelse er viktig for formingen av individet, men også for hvilket samfunn vi bygger. Felles kunnskap, felles plattform og hva vi enkeltvis forankrer som base, former oss og legger premissene for hva som er mulig. 

Vårt utstillingsprosjekt springer ut fra kjennskap, vennskap og fellesskap opprettet i vår studietid på Vestlandets Kunstakademi (VKA) i slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Vi kom fra forskjellige steder i landet og hadde ulike utgangspunkt i både alder, kunnskap, utdanning og kompetanse, men gjennom studietiden etablerte vi felles referanser og erfaringer.

Slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet var en brytningstid på VKA. Det var store politiske omveltninger innenfor kunstutdannelsen og diskusjoner om hvordan akademiet skulle utvikle seg, sammenslåinger og innføring av teori. Debatten om maleriets død, kunstfilosofi, og «nyvinningen» internett preget tiden på akademiet.

I studietiden ble vi oppmerksomme på hverandres kunstnerskap, og opplevde tiden i Bergen som en tid som har vært viktig for senere kunstnerisk virke, og kollegaene fra denne perioden har alltid ligget i øyekroken.

Etter endt studietid har flere av oss flyttet tilbake til hjemstedet, andre har blitt værende i Bergen eller etablert seg andre steder i landet.

Det vil være interessant å se om det etter mer enn tjue år finnes en slags VKA-ånd over arbeidet vårt? Finnes det et felles uttrykk? Har studietiden satt spor så mange år senere? 

Utstillingen vil inneholde både to- og tredimensjonale arbeider.

Foto: Det er det samme landskapet, Natasja Askelund 2020. H175xB210 cm, olje på lerret.

https://www.kierulf.info/

http://www.gretheunstad.com/

https://arnerevheim.com/

https://www.tormagnuslundeby.org/

https://www.maritaanestad.no/

Natasja Askelund web