Fjerde akt: KRIG

Et fysisk dikt av
Frans Jacobi & Gitte Sætre
15. – 23. april 2023

Velkommen til åpning lørdag 15. april kl. 15 – 19.
Åpningstider ellers:
Søndag 16. april kl. 15 – 19.
Mandag lukket.
Tirsdag 18. april kl 15 – 19 + sideprogram fra kl. 17 – 19.
Onsdag 19. april kl. 15 – 19.
Torsdag 20. april kl. 15 – 19 + sideprogram fra kl. 17 – 19.
Fredag 21. april kl. 15 – 19.
Lørdag 22. april kl. 15 – 19.
Søndag 23. april kl. 15 – 19.
Det er gratis å besøke Visninsrommet USF.

Den første utgaven av Anti-krig Festivalen på USF Verftet i 2020 bestod av en gruppeutstilling med kunstnere fra hele verden samt et omfattende sideprogram. Så kom Ukrainakrigen og Europa ser nå svært annerledes ut. I år har billedkunstnerne Frans Jacobi & Gitte Sætre påtatt seg oppdraget å lage en Anti-krigsutstilling.

Som tittelen tilsier, inngår Fjerde akt; KRIG i en rekke av utstillinger og eventer, der Jacobi & Sætre i samarbeid med andre har forsøkt å diskutere krigens virkelighet fra forskjellige synsvinkler. En serie som startet med Krigsteateret Trident Juncture på Den Nationale Scene i 2017, overnevnte Anti-krig Festival på USF i 2020 samt Kommisjonen for de Gode Løsningene på DNS i 2022.

Jacobi & Sætre refererer i denne ‘krigs-serien’ til begrepet krigsteater, et standardbegrep i militærets retorikk. Krigsteatret beskriver de stridende partenes posisjoner og bevegelser i et geografisk rom. I denne sammenheng brukes begrepet i kunstens rom; i en teatralsk installasjon portretterer Fjerde akt krigens dødelige konsekvens.

En psykogeografi; en følelsesladet stemning som rammer betrakteren med et eksistensielt og snikende ubehag. Inn på scenen kommer en ung mann med et dødninghode under armen.

Den unge mann går sin tunge gang mot fronten, tvunget til å ofre sitt liv for ideen om sikkerhet. Uansett om han er ukrainsk, russisk eller leid inn til formålet. Han går mot krigen – på oppdrag for patriarkatets, imperialismens, nasjonalismens og kapitalismens strategiske kynisme.

Fjerde akt: Krig er dedikert til alle disse unge menn.

I  utstillingsperioden arrangeres det debatter i regi av Antikrigs-Initiativet og International Kvinneliga for Fred og Frihet.