Eirik Falckner

They emerged from the depths
– keramiske objekter

8. -17. desember 2023

Velkommen til utstillingsåpning fredag 8. desember kl. 18.00 – 21.00
Åpningstider forøvrig:
Kl. 12:00 – 17:00 alle dager, unntatt mandag som er stengt og
torsdag åpent kl. 14.00 – 19.00.
Gratis adgang.

Utstillingen “They Emerged from the Depths” består av keramiske objekter som har vært plassert i havet i perioder på 3-12 måneder, blant annet i vannet utenfor USF Verftet.

Andre skulpturer har vært plassert i aktive bikuber, hvor biene bygger videre på formene med honning og bivoks.

Et gjennomgående tema i utstillingen er hvordan vi som mennesker forholder oss til økosystemet og andre levende organismer.

Boken «The Sixth Exctinction: An Unnatural History» er et viktig referansepunkt for dette prosjektet. Den forklarer vitenskapelig hvordan mennesket, siden vi utviklet oss fra å være aper, gradvis har uttryddet andre dyrearterer og nå er årsaken til den sjette masseuttryddelsen vi kjenner til på jorden. Forsuringen av verdenshavene som årsak av CO2-utslipp er en del av dette, som i dagens tempo kan føre til at havets økosystemer kollapser i løpet av tiår.

Rurene som vokser på skulpturene i sjøen er en av organismene som trolig først vil forsvinne, fordi kalkdannende bløtdyr ikke kan danne skall når havet blir surere. Det er også velkjent at bier, som har en viktig rolle i økosystemet på land, for øyeblikket er alvorlig truet.

Tid er et tema som ligger latent i arbeidene. De keramiske arbeidene har et visuelt preg av noe fremmed og utenomjordisk, som kan få en til å assosiere til noe fossilt fra en fjern geologisk tid.

Elementene av rur og bivoks er velkjente for oss i dag, men kan i fremtiden potensielt sees som et spor fra en tapt fortid.

Eirik Falckner er en bergensbasert kunstner med atelier på USF Verftet.
Han arbeider multidisiplinært med medium som keramikk, veggmaleri, grafikk, video og lyd.

www.eirikfalckner.com

Instagram: @eirik.falckner

Utstillingen er støttet av Bergen kommune og Vestland fylke.