Aurora Solberg

Verk av kunstneren Aurora Solberg.. Foto: Erik Reitan
Foto: Erik Reitan

Biotop

Vises fra 26. november til
4. desember 2022

Utstillingsåpning lørdag 26. november kl. 13.00 – 17.00.
Åpningstider
Søndag 27.11 kl. 11.00 – 17.00
Mandag 28.11 kl. 16.00 – 20.00
Tirsdag 29.11 kl. 11.00 – 17.00
Onsdag 30.11 kl. 11.00 – 17.00
Torsdag 1.12 kl. 12.00 – 18.00
Fredag 2.12 kl. 11.00 – 17.00
Lørdag 3.12 kl. 11.00 – 17.00
Søndag 4.12 kl. 11.00 – 17.00
Gratis inngang.

Biotop er Aurora Solbergs første større separatutstilling, og består av vannmalerier fra prosjektet med samme navn. Prosjektet oppsto under en lengre reise til Japan i 2018 hvor hun studerte teknikker og materialer fra Nihonga, tradisjonelt japansk vannmaleri.

Maleriene vokser fram lag på lag. Pigmentene og vannet får finne sin egen vei over papiret og abstrakte og naturliknende former trer fram. Slik får motivet selv finne sitt utgangspunkt og form. Solbergs prosess er intuitiv og improviserende, og veksler mellom de spontane prosessene på arket – vannets bevegelser og fargenes samspill – og utbroderingen av disse i retning av mer konkrete motiver.   Dette samspillet mellom det tilfeldige og det overlagte skaper en egen verden som er både immateriell og materiell, konkret og abstrakt. Vi kan ane kjente former, men de befinner seg alltid like utenfor rekkevidde.

Biotop betyr leveområde og er et avgrenset sted i naturen der et spesielt samfunn av arter finnes. Det kan være en granskog, snaufjell eller gjødselhaug. Hvem lever her, i denne biotopen, dette maleriet? Hvordan ville et korallrev se ut dersom man var en fisk? Eller en bille på et tre? Hvordan ville fargene, formene og detaljene stå fram? Med Solbergs egne ord: ”Maleriene er ikke direkte avbildninger av motiver eller landskap – de forteller heller om min sanselige opplevelse av verden rundt meg, eller en forestilling om hvordan det kunne ha vært”. 

Aurora Solberg har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og  Kunsthøgskolen i Bergen. I 2017 fullførte hun sin master. Siden den gang har hun deltatt på flere utstillinger som Vestlandsutstillingen, Bevegelse på Bømlo Kunstlag, Remaster på Tou scene, og senest separatutstillingen Elysion på Galleri Langegården våren 2022. Hun har også lagd en større utsmykning for Bybanen i Bergen, som ferdigstilles høsten 2022.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.