Arne Rygg & Aud Marit Skarrebo Holmen

Skriver seg inn
21. – 30. juni

Velkommen til utstillingsåpning fredag 21. juni kl. 18.00.

Åpent kl. 12.00 – 16.00, langåpent til kl. 19.00 på torsdag.
Mandag lukket. Gratis adgang.

Skriver seg inn er en duo-utstilling med billedkunstnerne Arne Rygg og Aud Marit Skarrebo Holmen.  

De arbeider begge stedsrelatert med ord som materiale, og er opptatt av hvordan språk er oppbygd og fremstår i ulike konstellasjoner. Utstillingen undersøker hvordan opplevelser og mening skapes og transformeres i spenn mellom litterære, formale og visuelle kvaliteter. En sentral referanseramme for begge er Ludwig Wittgensteins undersøkelser av hvordan språk er innvevd i handling.

Rygg og Holmen søker å skape en utstilling der deres verk vil fremheve hverandre og sette enkeltverkene i nye kontekster. De vil også vise fellesverk og nye verk laget til situasjonen og lokalitetene.

Arne Rygg:

https://www.arnerygg.no/

Aud Marit Skarrebo Holmen:

https://amsholmen.no/

https://www.ordogsted.no

Utstillingen er støttet av Bergen kommune.