Anette Friedrich Johannessen

THRENODY
Performance
5. – 7. april 2024

Fredag 5. april kl. 18 (performance kl. 18 – 20.)

Lørdag 6. april kl. 12 (performance kl. 12 – 16).
Åpent til kl. 18.

Søndag 7. april kl. 12 – 18 (performance kl. 12 – 16).
Åpent til kl. 18.

Gratis adgang,

THRENODY

A threnody is a wailing ode, song, hymn or poem of mourning composed or performed as a memorial for things or people that have passed.

Sorg er vanligvis en gjennomregulert, fysisk tilstand. Den er forventet, men aldri velkommen. Sorgen må alltid tilpasses omgivelsenes forventninger, og tolereres kun så lenge den skjer på fellesskapets premisser. Individet må bære sorgen, men det er omgivelsene som bestemmer hvordan og hvor lenge.

Sorgprosessen er alltid regissert. Fra oldtidens gråtekoner til nåtidens sosiale medier er det strenge spilleregler for hvordan man skal og bør sørge. Ved å følge reglene for sorgprosessen, og ved å innta de korrekte rollene, gjør vi sorgen håndterbar for både den sørgende og for omgivelsene. Slik kuer vi sorgen, gjør den vektløs og tar bort dens skarpe kanter.

“Threnody” gir rom for sorgen, lar den få den utfolde seg på sine egne premisser uavhengig av andres behov og meninger.

Anette Friedrich Johannessen jobber tverrfaglig med performance, video, tekst og installasjon. Hun har en BFA fra Camberwell College of Arts, London, og har deltatt i flere festivaler og utstillinger (både solo og i samarbeid) nasjonalt og internasjonalt. I Bergen er hun styreleder og kunstnerisk leder for Performance Art Bergen og medarrangør av Open Session, som er gruppe-performancer i offentlig rom. Hun har kuratert og vært medarrangør av flere performance-arrangementer og festivaler i inn- og utland.

Kjerneelementet i hennes kunstneriske praksis er en undersøkelse av sanseopplevelse, repetisjon, minimale gester og stedsidentitet. Denne prosessen handler om å forstå menneskelige ritualer, og i hvilken grad de er en del av vår natur. I sitt kunstnerskap søker hun å finne en strategi for hvordan vi mennesker kan og bør forholde oss til naturen, basert på vitenskapelig metode, lokal kunnskap og naturens påvirkning på vår identitet.

Kunstnerens nettside.