Amber Ablett

My Fathers Left
14. – 17. mars 2024

Borealis – en festival for eksperimentell musikk presenterer Amber Ablett

«Farskap sett fra perspektivet til barn av den afrikanske diasporaen».

Utstillingsåpning: Torsdag 14. mars, kl. 19.00–20.00.
Åpningstider:
Fredag 15 mars kl. 13.00 – 18.00.
Lørdag 16. mars kl. 13.00–18.00.
Søndag 17. mars kl. 12.00–18.00.
Gratis.

Kunstner og forfatter Amber Ablett presenterer en ny lydinstallasjon som utforsker farskap sett fra perspektivet til barn av den afrikanske diasporaen.

Gjennom samarbeid med andre barn av svarte fedre tar dette prosjektet form som en åtte-kanals lydinstallasjon, et poetisk lydlig essay og mixtape som bygger på et bredt spekter av erfaringer.

Verket begynner med kunstnerens egen utforskning av hvordan narrativene det britiske, norske og vestlige samfunnet har lært oss om svarte fedre, har formet og forvrengt måten hun så på forholdet til sin egen far.

Verket er installert i galleriet Visningsrommet USF innenfor en trestruktur festet på trebein som brukes til å holde båter oppe når de tas på land. Båtdelene knytter verkets personlige historier til historiene til fedre som har reist sjøveien.

Som svart kvinne med irsk, karibisk og britisk bakgrunn bosatt i Norge, skaper Amber sitt arbeid et rom for å stille spørsmål, kritisk tenkning og fellesskap. Hun er interessert i hvordan vi lærer om oss selv ved å lære om andre mennesker, og konflikten mellom vår indre forståelse av hjemmet og andres oppfattelse.

Se hele programmet til Borealis festivalen her.

____________________
«Fatherhood from the perspective of children from the African diaspora».
Free event.

Exhibition opening: Thursday 14 March, 19.00–20.00
Opening hours:
Fri–Sat 13.00–18.00
Sun 12.00–18.00

DESCRIPTION:
Bergen based artist and writer Amber Ablett presents a new sound installation for Borealis, exploring fatherhood from the perspective of children from the African diaspora. Through co-writing parts of the work with other children of Black fathers this collaborative project takes the form of an eight channel sound installation – a poetic sonic essay and mixtape drawing on a breadth and variety of experiences.

The work begins with the artist’s own exploration into how the narratives that British, Norwegian and Western society has taught us about Black fatherhood shaped and warped the way she saw her relationship with her own father. Installed in the gallery space USF Visningsrommet, the work sits within a wooden listening structure based on wooden stands used to hold up boats when they are brought onto dry land, connecting these personal stories, back to the stories of fathers that have travelled across seas.

As a Black woman of Irish, Caribbean and British heritage living in Norway, Amber’s work creates a space for questioning, communality and critical thinking; she is interested in how we learn about ourselves through learning about other people and the conflict between our internal and perceived sense of home