VISNINGSROMMET USF

ArkivArchive – Synnøve G Wetten

Splinter Trips

Deviant Militancies of Occupation


TVF Collective/ Synnøve G Wetten

------------------------
28.08 – 20.09.2009 // Vernissage fredag: 28.08.2009 // 19.00
------------------------

Yes is the new No
(Manifesto for a Wild Democracy by TVF Collective, 2008)

TVF Collective har siden 2006 operert i spenningsfeltet mellom kollektivistiske og politiske identiteter med intensjon om å være i en konstant forandring. Kollektivet består av reelle og fiktive individer, som utforsker muligheter for å synliggjøre nye politiske subjekt. TVF Collective etterspør muligheter for å iscenesette og dermed virkeliggjøre en mer vitalistisk tilnærming til kritikk i motsats til negasjon og ulike former for nihilisme som dominerer et vestlig perspektiv.

TVF Collective deler Visningsrommet inn i to soner for å framprovosere en battle mellom aktivistiske språkkonstruksjoner og et mer stille og kryptisk språk. Motsetninger og avvik innad i kollektivet er ledende motiv for å iscenesette et “vi” uten å kollapse i en felles ideologi. Ved å inkorporer fiktive og potensielle subjekter etableres virtuelle identiteter som politiske aktører.

Manifesto for a Wild Democracy og Splinter Kids Manifesto presenteres i et opplag pamfletter. Med begrepet “Wild Democracy” forsøker TVF Collective å etablere en etisk og dadaistisk fundert anarkisme. Det ville demokratiet baserer seg på fraksjoner av engasjerte politiske subjekt som benytter spill som strategi for motstand innenfra systemet de kritiserer.

I videoen Deviant Militancies of Occupation befinner en stor menneskemengde seg i et klubbliknende lokale hvor de beveger seg i en udynamisk rytme mot et felles udefinert mål.

Live Stream Manifesto er et frenestisk lydbilde melodien tilbakedateres med opprinnelse fra et tidligere totalitært regime som utryddet en hel generasjon fiender av systemet. Musikerne som utfører lydbilde forsvant som resultat av regimets sensur.

I videoen Splinter Trip#1 eksponeres to av kollektivets medlemmer i en roadmovie med tvetydige mørke undertoner. Fiksjonen blir brutt av små nesten umerkelige forstyrrelser som forskyver subjektene inn i en dokumentarisk iscenesettelse.

------------------------

copyriot_500

------------------------

Print