VISNINGSROMMET USF

Archive – CAM

CAM

————————————————————————–
22.05-21.06.2009 // Opening: 22.05.2009 // 19.00
————————————————————————–

For detaljer om deltagere og utstillingene, vennligst gå hit.

visn_cam_pano01_1000px

Muligheten for å reprodusere kunstverket teknisk forandrer massens forhold til kunsten. […] For jo mer en kunstarts samfunnsmessige betydning avtar, desto store blir kløften mellom den kritiske og nytende holdning hos publikum. Det konvensjonelle nytes kritikkløst, det virkelig nye kritiserer man med uvilje. Walter Benjamin, Kunsten i reproduksjonsalderen

Spørsmål om originalitet og ekthet i kunstverden er i dag primært et spørsmål som får relevans idet det blir et juridisk og dermed et økonomisk spørsmål. Problemstillingen Walter Benjamin belyser i essayet Kunsten i reproduksjonsalderen fra 1936 berører grunnleggende endringer i strukturene som ligger til grunn for hvordan vi forholder oss til kunst som fortsatt er relevante i dag. Tittelen på utstillingen CAM referer til den typen ulovlig kopiering av filmer som gjøres ved å filme lerretet i kinosalen. En cam er den første piratversjonen av en ny film som legges ut på internett som er preget av dårlig bilde- og lydkvalitet. Utstillingen CAM kopierer denne praksisen ved å vise en rekke ”cammede” samtidskunstutstillinger fra mer enn ti land og tre kontinenter. Alle de 10 piratfilmede utstillingene som kan sees i Visningsrommet blir vist parallelt med originalutstillingene. Ved å presentere uautorisert filmede utstillinger fra tre kontinenter, peker CAM på utfordringer vedrørende globalisert spredning av kulturproduksjon. CAM foreslår et kritisk syn på digital piratvirksomhet i samtidig populærkultur og reiser spørsmål om verdien av begreper som originalitet, ekthet og eksklusivitet innenfor et globalt verdisystem som bygger ned avstanden mellom produsent og forbruker. Parafrasering, kopiering og sitering er etablerte og anerkjente strategier i samtidskunsten gjennom modernismen og postmodernismen. Med det historiske bidraget til reformuleringen av tenkningen rundt kunst og reproduksjon i Walter Benjamins Kunstverket i reproduksjonens tidsalder løsrives kunstverk fra sin status som singulært. Med mekanisk reproduksjon, som fotografering, er ikke problemstillingen omkring original eller kopi lenger relevant. Opplevelsen av kunst er dermed frigjort fra borgerlige maktstrukturer og brakt under kontroll av massene. Denne demokratiseringen av representasjon har påvirket produksjonen av kunst. Kopiering, parafrasering og referering er ikke lenger måter å lære det håndverksmessige ved kunsten, men strategier som produserer nye typer kunnskap om kunsten selv og andre kunnskapssystemer som filosofi, vitenskap og politikk. Man kan si at kunstnerens primære oppgave ikke lenger er å produsere objekter med verdi, men ny kunnskap om den verden kunstneren operer i. Med en effektiv distribusjon av samtidig populærkultur på internett, revitaliseres demokratiseringen av kulturell produksjon. Digital teknologi har et potensial for spredning av kulturell produksjon på tvers av grenser, både kulturelt og fysisk, slik at nye grupper og enkeltpersoner kan delta i en global kunnskapsøkonomi. I et politisk perspektiv erstatter tilsynelatende populærkulturen dermed samtidskunsten som den viktigste kulturelle verdimarkør. Dette peker på en av den moderne kunstens største utfordringene, som er å nå et publikum som ikke allerede er kjente med kunsten og dens mangfold av praksiser. Utstilingen er kuratert av Arne Skaug Olsen i samarbeid med Jan Christensen, Synnøve G. Wetten, André Gali, James Webb og Lerato Bereng, Jooyoung Lee, Jimmi Limit, Wang Baoju og Wang Jiabei (foto), Joris Lindhout, Jan Freuchen, Runa Johannessen og Dan Levenson. CAM er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune of Hordaland fylkeskommune.

Cam of CAM by Arne Skaug Olsen