VISNINGSROMMET USF

Archive – Boklansering: Kjartan Slettemarks Nixon Visions av Boel Christensen Scheel

Print

------------------------
Torsdag 3. februar klokken 1900
------------------------

Ctrl+Z Publishing og Torpedo Press ønsker velkommen til lansering og boksamtale om Boel Christensen-Scheels bok Kjartan Slettemarks Nixon Visions på Visningsrommet USF, torsdag 3. februar 2010 klokken 19:00.

Om Kjartan Slettemarks Nixon Visions
Fra 1971 til 1974 arbeidet Kjartan Slettemark med en serie som senere er blitt hetende Nixon Visions. Portrettet av den amerikanske presidenten Richard Nixon ble brukt som gjennomgangsfigur i performance, maleri, politiske aksjoner, workshops og sosiale happenings på en måte som både var radikalt nyskapende og sterkt provoserende. Boel Christensen-Scheel undersøker hvordan Slettemark i Nixon Visions bryter ned motsetningen mellom liv og kunst til en performativ eller ”bred” estetikk der estetikk, personlig følelsesliv, politiske ytringer inngår i en sameksistens. Nixon-serien kan forstås som en protest og en personlig reise for Slettemark; en reise hvor han identifiserer seg med mennesket Nixon og bruker kunsten som en iscenesettelse av egen persona og ambivalente forhold til makt. Forfatteren leser også Nixon-serien i forhold til det Felix Guattari kaller en schizoanalytisk subjektforståelse, og ser på hvordan Nixon-serien bærer bud om en neo-eksistensialisme i kunsten, dvs. en flermodal og åpen kunsterfaring som vender seg mot selve livet i dets kompleksitet.

------------------------

Boel Christensen-Scheel er Ph.D.-stipendiat i teatervitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor hun har arbeidet med avhandlingen “Mobile Homes – Aspects of Situatedness and De-Situatedness in Contemporary Experimental Practice and Theory”, om sosialitet og tilhørighet i den performance-relaterte samtidskunsten. Hun har hovedfag i kunsthistorie om former for (betrakter)deltakelse i kunsten, og har skrevet for tidsskrift som kunstkritikk.no, Øjeblikket, Morgenbladet, 3T, Artes og Paletten. Hun har også oversatt Nicolas Bourriauds Esthétique relationelle (Presses du réel, 2001) til norsk utgave i Pax’ serie Artes.

------------------------