VISNINGSROMMET USF

Archive – Arne Ingvaldsen – Turkis II

Arne Ingvaldsen

Turkis II

------------------------
24.10.2011-13.1012011 // Vernissage mandag 24.09.2011 // 1900
NB.! Åpning MANDAG 24 oktober.
------------------------

ingvaldsen001_900

Visningsrommet USF er stolte over å presentere det siste av Arne Ingvaldsens monumentale installasjoner, Turkis II. Ingvaldsen er utdannet billedkunstner og arkitekt, og et gjennomgående kjennetegn for hans installasjoner er en vilje til å utfordre rommet. Installasjonene beskriver en bevegelse som kan være poetisk, truende og inviterende på samme tid. Den nyproduserte installasjonen Turkis II kan sees som en fri fortsettelse av Ingvaldsens installasjon Raud som ble vist i Visningsrommet USF i februar 2007. Den nye installasjonen i Visningsrommet synes å utfordre tyngdekraften og balanserer på grensen til det fysisk umulige.

Visningsrommet USF vil fra 18. desember 2011 holde stengt på grunn av byggeprosjektet Arena USF som vil transformere de store publikumsarealene på USF, og det er passende at Ingvaldsens visuelle og konkrete analyse av Visningsrommets lokaler får være det siste stedsspesifikke produksjonen som vises før ombyggingen.

Arne Ingvaldsen sier selv om arbeidet i Visningsrommet USF:

«Eg arbeider mot den konkrete lokaliteten – mot golv, vegger og tak.

I nokre år har eg arbeidd med installasjonar så store som rom. Hendingar mot lokaliteten oppstår gjerne ved hjelp av ein enkel, samanfattande figur. Eg er interessert i heile rommet, ikkje figuren i seg sjølv.

Den kan kanskje gi inntrykk av å vere uavhengig. Men det er ein illusjon.

Eg prøver å berøre verda. Meir gjennom objekta enn gjennom hendene.

Dei gjer andre ting enn det eg kan – større, tydelegare, åpnare for ukjente menneske.
Alt som er viktig er synleg, kan leggast fram utan ord.

Å ta rommet på ein måte som gjenkjenner det og tilkjenner det verdi – på ein måte som kjennest heil. Det er ei god kjensle.»

Arne Ingvaldsen er utdannet ved Arkitektavdelinga NTH (1975), Kunstakademiet i Warszawa (1978), Institutt for form og farge (NTH 1987) og Vestlandets kunstakademi, Bergen (1993). Utsmykningsoppdrag for Vest-Agder fylkeskommune og Bergen kommune. Diverse separatutstillinger, prosjektarbeid og gruppeutstillinger i Norge.
Utstillinger i 2011: Kabuso kunsthus, Øystese. Oseana kulturhus, Os.

------------------------


Utstillingen er produsert med støtte av Norsk Kulturråd, Stiftelsen Kulturhuset USF og Bergen kommune.